top of page

לבקש לעצמך אפשרות לשינוי במערכת היחסים שלך עם עצמך, עם אחרים ועם החיים. 

זה מסע שאת יוצאת אליו. תהליך בו את ואני נלוש יחד את החומרים שהם תמצית המפגש שלך עם החיים.

משהו בך מספר לך שאת רוצה לרכך את מה שמכווץ בפנים או כואב ולהעמיק את הקרבה והחיבור שיש לך אל עצמך, כך שתוכלי אט אט להתקרב למהות שלך ולהביא את המלא שאת. לחיות מתוך נוכחות וחיבור.

יחד נעמיק את ההבנה שלך אודות הדפוסים ואמונות החיים שמשפיעות על כל חלק בחיים שלך ונבין מה מניע אותך בעומק בבחירות שלך. 

 

נתבונן בקונפליקטים שעולים בינך לבין עצמך או במערכות יחסים משמעותיות בחייך. נראה איך אפשר לתקשר בצורה מיטיבה, בכנות ואומץ, כך שההתמודדות עם קונפליקטים תהיה מתוך חיבור ונוכחות בה הלב נשאר רך ופתוח. איך לקחת בחשבון גם אותך וגם את האחר. נמצא דרכים שאוחזות בשני צידי הקונפליקט ולא מייצרות נפרדות ונכיר גם במה שלא מתאפשר כרגע ונפנה לכאב שעולה שם מקום, כי גם זה חלק מהחיים.

נבדוק יחד איך אפשר להיות קשובה לצרכים שפועמים וחיים בך. נגלה שאפשר גם לתת מקום וביטוי לצרכים שנוגעים בחופש (כמו ביטוי עצמי ומקום להיות מי שאני) בלי לוותר על צרכים של ביטחון (כמו שייכות ולדעת שאכפת ממני ושאני חשובה). 

מזמינה אותך למפגש בזום או בקליניקה בגבעתיים.

bottom of page