top of page

לבקש לעצמי אפשרות לשינוי במערכת היחסים שלי עם עצמי, עם אחרים ועם החיים. 

לעצור למפגש שבו נתבונן יחד על כל מה שחי בך.

תהליך בו את ואני נלוש יחד את החומרים שהם תמצית המפגש שלך עם החיים.

משהו בך מספר לך שאת רוצה לרכך את היחסים שלך עם עצמך. לרכך את מה שמכווץ בפנים או כואב ולהעמיק את החיבור שיש לך עם עצמך, כך שתוכלי אט אט להתקרב למהות שלך ולהביא את המלא שאת לידי ביטוי. להיות בנוכחות ובבחירה.

יחד נעמיק את ההבנה שלך אודות הדפוסים ואמונות החיים שמשפיעות על כל חלק בחיים שלך ונבין מה מניע אותך בעומק בבחירות שלך. 

נתבונן בקונפליקטים שעולים בינך לבין עצמך או במערכות יחסים משמעותיות לך. נראה איך אפשר לתקשר בצורה מיטיבה, בכנות ואומץ, כך שההתמודדות עם קונפליקטים תהיה מתוך חיבור ונוכחות בה הלב נשאר רך ופתוח.  נמצא דרכים שאוחזות בשני צידי הקונפליקט ולא מייצרות נפרדות.

נבדוק יחד איך אפשר להיות קשובה לצרכים שפועמים וחיים בך ולהרגיש שיש להם מקום. שאפשר גם לתת מקום וביטוי לצרכים שנוגעים בחופש (כמו ביטוי עצמי ומקום להיות אני) בלי לוותר על צרכים של ביטחון (כמו שייכות ולדעת שאכפת ממני ושאני חשובה).

 

מזמינה אותך למפגש בזום או למפגש פיזי בגבעתיים.

bottom of page