top of page

שינוי

איזה ריח יש לחיים כשמתחיל שינוי?


חיה בנו לפעמים כמיהה שהדברים ישארו כמו שהם, שלא ישתנו גם אם הם כבר לא משרתים אותנו. ההיאחזות במוכר תומכת בצורך עמוק שלנו בביטחון, בידיעה, בוודאות. זהו צורך כל כך בסיסי, הישרדותי ומשרת חיים. אבל מה קורה כשהאופן שבו אנחנו אוחזים בו כבר לא עובד בשבילנו. לא הצורך עצמו רק האיך שלו.


מתוך אוסף של רגעים בחיים למדנו מה היא מוגנות ויציבות. אנחנו נולדים עם אמונה מלאה בכך שידאגו לנו, שהחיים הם בעדנו. כל חוויה, כל תנועה נרשמת אצלנו, נחרטת ונולדת בתוכנו איזושהי אמונה על החיים ומה זה אומר בשבילנו שהדברים משתנים.


שינוי קורה כל הזמן. לפעמים אנחנו בוחרים בו ולפעמים הוא בנו. אנחנו מגלים בו את מה שלמדנו על פרידה. האם בחיים היתה לנו אפשרות להתאבל שם ולגעת בכאב שהיא מביאה ולגלות שמתוך הבחירה להעמיק את החיבור אליה ולהרגיש את מה שאני מרגישה, אני יכולה להרפות ממבנים קדומים בתוכי שכבר לא משרתים אותי ולפנות מקום לתנועת חיים חדשה.

Comments


    bottom of page