top of page

מערכות יחסים

כל ריב שלנו אני מכיר אותך קצת יותר. אחד הדברים הלבבים שהוא יכל להגיד לי. במילים האלה שמעתי שאנחנו מצליחים להחזיק את מה שחי ביננינו ולהפוך את מה שעלול להפריד לדבר שמחבר.

מערכות יחסים יכולות להיות קרקע בטוחה לחקירה והתבוננות על כל מה שחי ועולה, מציף, מפגיש, מכעיס ומתסכל. מערכות יחסים הן רב-ממדיות, מורכבות ומאפשרות לנו להיות נוכחים במלוא האנושיות שלנו. יש ריבים או מחלוקות שבהם אני לא תמיד מצליחה לאחוז באיכות של הלב הפועם שיודע שישנה דרך והיא תתגלה. בתוך תוכי עמוק, אני יודעת את האיכות הזו אבל כשהכל סוער, לפעמים זה יכול לרגע לחמוק. זה מרגיש כל כך כואב לפגוש צורך או רצון שלו שלא הולך יד ביד עם שלי. אני חושבת שבבחירה לצעוד דרך עם מישהו יש הסכמה לכאוב, לגעת בפצעים. צרכים מתמלאים ולא כל הזמן, זו חלק מתנועת החיים.

Comments


    bottom of page