top of page

מה מספר לך הגוף שלך

מה מספר לך הגוף שלך.

מה מספרים לך הגבולות שלו, הגבולות שלך.

מה את מרגישה עכשיו כשאת עוצרת ולוקחת נשימה, נותנת לאוויר להיכנס ולמלא כל תא.

הגוף הוא שער ללב, לנפש, לרוח. הוא מספר לנו את מה שלפעמים עוד אין לו מילים. נדרשת הקשבה והמון חמלה כדי להחזיק גם את מה שמסופר וגם את הרגשות והצרכים שחיים בעומקים.

וכשכואב משהו, כמה קשה יכול להיות לפעמים פשוט לנכוח עם מה שיש, להרפות לתוך התחושה ולהעמיק את ההקשבה.

כמו נדרשת אמונה עמוקה בחיים, בתנועה האינסופית המיטיבה. כמה מנוחה יכולה להתגלות שם בעצם הידיעה שישנה דרך גם אם אינה תמיד ידועה.

Bình luận


    bottom of page